Projekt marketingowego kształtowania wizerunku firmy ATLAS

Wprowadzenie
Rozdział I. Marketingowe kształtowanie więzi przedsiębiorstwa z otoczeniem
1. Kompozycja instrumentów mixu promocyjnego
2. Metody kształtowania wizerunku firmy
3. Techniki komunikowania wykorzystywane w public relations
Rozdział II. Charakterystyka firmy ATLAS
1. Forma organizacyjno prawna
2. Oferta produktowa
3. Odbiorcy oferty firmy
4. Główni konkurenci firmy
Rozdział III. Projekt działań promocyjnych wizerunku firmy ATLAS
1. Założenia do projektu
2. Dotychczasowe techniki promocji firmy i ich ocena
2.1. Targi i imprezy promujące produkty firmy
2.2. Sponsoring i akcje charytatywne jako jedno z narzędzi public relations
3. Kompleksowa propozycja działań promujących logo firmy Atlas
4. Ocena spodziewanych efektów
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA