Proces planowania w małym przedsiębiorstwie

Wstęp    3
Rozdział 1. Pojęcie procesu planowania    5
1.1. Proces planowania    5
1.2. Etapy planowania    17
1.3. Kryteria planowania    23
1.4. Ramy czasowe planowania    28
Rozdział 2. Istota i rodzaje planów    32
2.1. Cechy planu    32
2.2. Funkcje planu    41
2.3. Rodzaje planów    44
2.3.1. Plan operacyjny    46
2.3.2. Plan taktyczny    51
2.3.3. Plan strategiczny    53
Rozdział 3. Planowanie w małym przedsiębiorstwie    57
3.1. Rodzaje planowania w małym przedsiębiorstwie    57
3.2. Zakres planowania w małym przedsiębiorstwie    64
3.3. Specyfika planowania w małym przedsiębiorstwie    69
Zakończenie    71
Bibliografia    74
Spis rysunków    77
Spis tabel    77