Program Public Relations WOŚP

Wstęp    3
1.    Podstawowe informacje o Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy    6
2.    Problem WOŚP do rozwiązania przez PR    9
4.    Budowa programu PR mającego na celu rozwiązanie istniejącego problemu WOŚP    13
4.1. Cel strategiczny    13
4.1. Cele operacyjne    13
4.3. Grupy celowe    14
4.4. Cele operacyjne wobec grup celowych rozpisane na zadania    15
4.5. Techniki wykorzystane do zrealizowania poszczególnych zadań    16
4.6. Kolejność oddziaływania na poszczególne grupy celowe    17
4.7. Potencjalni wspierający, sprzymierzeńcy przy realizacji celu strategicznego i celów operacyjnych    18
4.8. Zalecenia taktyczne do komunikowania z grupami    19
5.    Całość elementów programu    20
Podsumowanie    23
Spis tabel    26
Bibliografia    27