Proces badania i oceny zdolności kredytowej

dwa teoretyczne rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 2
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 2
1.1. Ryzyko strategiczne 4
1.2. Ryzyko operacyjne 4
1.3. Najważniejsze rodzaje ryzyka bankowego z uwzględnieniem ryzyka kredytowego. 6
1.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem) 18
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 23
1.4. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych 27
Rozdział II. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 32
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich 32
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty zastrzeżone 32
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych 33
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. – bank danych dla banków 33
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 38
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta 39
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego 41