Plan zarządzania nieruchomością (wspólnotą mieszkaniową) Warszawa

I. Wstęp 2
1.1. Cel opracowania planu zarządzania nieruchomością 2
1.2. Cele i oczekiwania właścicieli 3
1.3. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 4
II. Podstawowe informacje o nieruchomości 6
2.1. Stan prawny nieruchomości 6
2.2. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 6
2.3. Lokalizacja szczegółowa 7
2.4. Opis i stan techniczny budynku 8
2.5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i funkcjonalne) 11
2.6. Dokumentacja techniczna 12
2.7. Sposób wykorzystania nieruchomości 13
2.8. Określenie potrzeb remontowych 14
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 15
2.10. Podsumowanie i wnioski 16
III. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 17
3. 1. Określenie zasięgu rynku. 17
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania. 19
3.3. Konkurencyjne nieruchomości 21
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości. 22
3.5. Podsumowanie i wnioski. 23
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA. 24
4.1. Przychody i koszty 24
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów 26
4.3. Potencjalne źródła finansowania. 26
4.4. Określenie wartości nieruchomości. 27
4.5. Podsumowanie i wnioski 28
5. ANALIZA STRATEGICZNA 30
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 30
5.2. Określenie wariantów postępowania 31
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA 33
6.1. Ustalenie stopy dyskonta. 33
6.2. Skutki wdrażania poszczególnych wariantów. 34
6.3. Wskazanie wariantu optymalnego 37
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU 40
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 42