Portale społecznościowe i społeczeństwo generacji Web II

Wstęp    2

Rozdział I. Internet jako masowe medium – geneza i rozwój    3
1.1. Geneza sieci Internet na świecie i w Polsce    3
1.2. Usługi dostępne w Internecie    5
1.3. Charakterystyka polskiego Internauty    9

Rozdział II. Internet jako nowa forma nawiązywania relacji międzyludzkich    15
1.1. Internet jako nowa forma komunikacji społecznej XX i XXI wieku    15
1.2. Mechanizmy i formy komunikacji realizowane za pośrednictwem Internetu    18
1.3. Społeczne aspekty Internetu. Internet w procesach integracji i dezintegracji społecznej    21

Rozdział III. Budowanie społeczności w portalach WWW    35
3.1. Istota społeczności internetowej – analiza pojęcia    35
3.2. Wirtualna komunikacja społeczna, jej formy i rodzaje    44
3.3. Portale społecznościowe jako miejsce spotkań i wymiany informacji oraz usług    54

Zakończenie    60
Bibliografia 61
Spis tabel i rysunków    63