Zasiedzenie własności nieruchomości

Wstęp

Rozdział I.
Sposoby nabycia własności nieruchomości
1.1. Sposoby nabycia własności ruchomości.
1.2. Sposoby nabycia własności nieruchomości.
1.3. Zasiedzenie jako najstarsza forma własności nieruchomości

Rozdział II.
Nieruchomość jako przedmiot zasiedzenia
1.1. Ułamkowa część nieruchomości.
1.2. Przedmiot prawny zasiedzenia.
1.3. Zasiedzenie praw związanych z nieruchomością.

Rozdział III.
Przesłanki zasiedzenia nieruchomości
1.1. Posiadanie samoistne.
1.2. Upływ czasu.
1.3. Dobra lub zła wiara.

Zakończenie
Bibliografia