Porównanie konkurencyjności firm wirtualnych i konwencjonalnych

Wstęp

Rozdział I.
E-biznes jako biznes wirtualny? podstawowe informacje
1. Pojęcie i istota e- biznesu
2. Rozdaje i zasady e-biznesu i elektronicznego handlu
3. Bezpieczeństwo transakcji wirtualnych
3. Regulacje prawne obowiązujące w e-biznesie

Rozdział II.
Systemy informatyczne i ich zastosowanie w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm wirtualnych
1. Informatyczny system zarządzania e-biznesem
2. Modele e- biznesu w firmach wirtualnych
3. Intranet i ekstranet przedsiębiorstwa

Rozdział III.
Konkurencyjność firm wirtualnych i konwencjonalnych
1. Pojęcie i definicja konkurencyjności
2. Budowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie tradycyjnym
3. Analiza konkurencyjności firm wirtualnych

Zakończenie
Spis tabel i rysunków