Etyczne aspekty reklamy. Analiza na przykładzie działań promocyjnych firmy dr Irena Eris

Wstęp    2

Rozdział. I. Istota, rodzaje i techniki stosowane w reklamie    4
1. Definicja i funkcje reklamy    4
2. Techniki stosowane w reklamie    11
3. Najistotniejsze strategie tworzenia reklamy    19

Rozdział II Oddziaływanie reklamy na odbiorcę    25
1. Język w kampanii reklamowej    25
2. Wywoływanie emocji w reklamie    30
3. Skuteczność reklamy emocjonalnej    35
4. Czynniki decydujące o negatywnej roli reklamy w życiu społecznym    40
5. Analiza postaw konsumentów wobec reklam zawierających dyskusyjne treści pod względem etyczno moralnym    45

Rozdział III. Etapy tworzenia reklamy    51
1. Cele reklamy    51
2. Identyfikacja docelowych segmentów rynku    53
3. Ustalenie budżetu promocyjnego    57
4. Określenie kompozycji narzędzi promocji    61
5. Rodzaje reklamy a ochrona konsumenta    64
6. Etyka a reklama i budowanie pozycji rynkowej    68

Rozdział IV. Analiza i ocena działań promocyjnych firmy dr Irena Eris    72
1. Cele reklamy    72
2. Identyfikacja docelowych segmentów rynku potencjalnych nabywców kosmetyków firmy Eris    75
3. Ustalenie budżetu promocyjnego na przestrzeni lat    78
4. Określenie  kompozycji narzędzi promocji    82
5. Rodzaje reklamy a ochrona konsumenta    92
6. Etyka a reklama i budowanie pozycji rynkowej    94

Zakończenie    97
Bibliografia    99
Spis tabel i rysunków    104