Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw

Wstęp    2
Rozdział I. Problemy teoretyczne związane z zintegrowanym łańcuchem dostaw    3
1.1 Pojęcie zintegrowanego łańcucha dostaw    3
1.2 Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw    9
1.3 Zintegrowany łańcuch dostaw w obliczu procesów globalizacji i internacjonalizacji    15
1.4 Zarządzanie łańcuchem podaży    18
Rozdział II. Zarządzanie informacjami i materiałami w zintegrowanym łańcuchu dostaw    21
2.1 Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w łańcuchu dostaw    21
2.2 Zarządzanie materiałami    27
2.3 Zarządzanie zapasami    28
2.4 Systemy wspomagające logistykę zaopatrzenia i dystrybucji    34
2.5 Rola informacji w łańcuchu dostaw    36
2.6 Przepływy informacji logistycznych w łańcuchu dostaw    36
2.7 Logistyczny system informacji    37
2.8 Technologie w dziedzinie informacji logistycznych.    39
Rozdział III. Analiza studium przypadku  – branża motoryzacyjna, odzieżowa i przemysłowa    40
Zakończenie    44
Bibliografia    46
Spis tabel    49
Spis rysunków    50