Płatności internetowe jako nowa forma regulacji zobowiązań w sektorze MŚP

Wstęp 2
Rozdział I. MŚP w gospodarce rynkowej 3
1.1. Próba definicji MŚP 3
1.2. Charakterystyka MŚP 8
1.3. Miejsce i rola MŚP w gospodarce 12
1.4. Innowacyjność MŚP 18
Rozdział II. Internet nowoczesnym narzędziem w ekonomii 22
2.1. Internet w gospodarce 22
2.2. Charakterystyka poszczególnych metod elektronicznych płatności 28
2.3. Zakres zabezpieczeń i wyposażenie informatyczne 30
2.4. Kadry 36
Rozdział III. Sektor MŚP jako biorca usług bankowych 42
3.1. Umowa, otwieranie i prowadzenie rachunku bankowego 45
3.2. Rachunki podstawowe i pomocnicze 51
3.3. Rozliczenia bezgotówkowe i gotówkowe 55
3.4. Rachunki lokat terminowych 58
Rozdział IV. Szanse i zagrożenia w wykorzystaniu Internetu w gospodarce finansowej MŚP 60
4.1. Gospodarka finansowa w MŚP 60
4.2. Korzyści i zagrożenia wynikających z korzystania z internetowych systemów płatności przez małych i średnich przedsiębiorców 69
4.3. Perspektywy i kierunki rozwoju płatności internetowych 71
Zakończenie 75
Bibliografia 76
Spis tabel i rysunków 80