Plan zarządzania nieruchomością mieszkalno – usługową Gdynia

Wstęp

• Cel opracowania planu – oczekiwane wyniki właściciela
• Podsumowanie-streszczenie wniosek końcowy

1. Analiza nieruchomości

Opis nieruchomości

1.1 Stan prawny – dane właściciela
1.2 Lokalizacja ogólna
1.3 Lokalizacja szczegółowa
1.4 Opis konstrukcji i stanu technicznego
1.5 Charakterystyka nieruchomości – sposób zarządzania budynek A
1.6 Bieżąca analiza finansowa nieruchomości 1.7 Wpływy i wydatki / przychody i koszty /
1.8 Wartość nieruchomości 1.9 Podsumowanie i wnioski

2. Analiza rynku

Określenie zasięgu i specyfiki rynku

2.1 Analiza regionu i sąsiedztwa
2.2 Analiza nieruchomości porównywalnych
2.3 Zachodzące zmiany tendencje rozwojowe
2.4 Podsumowanie i wnioski

3. Warianty postępowania – Analiza rozwiązań strategicznych

3.1 Przedstawienie wariantów
3.2 Analiza wariantów – skutki wdrożenia
3.3 Ocena wariantów – wskaźniki ekonomiczne
3.4 Wnioski z oceny

4. Podsumowanie planu do wniosku końcowego

4.1 Plan realizacji – marketing
4.2 Harmonogram prac
4.3 Rekomendacje
5. Załączniki