Problemy jakości w marketingowej strategii rozwoju Hewlett Packard w Polsce

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY JAKOŚCI W ZARZĄDZANIU MARKETINGOWYM 4
1.1. Istota i procedura zarządzania marketingowego 4
1.2. Jakość jako element strategii marketingowych 10
1.2.1. Pojęcie jakości 10
1.2.2. Jakość produktu i usługi elementem marketingu 12
1.2.3. Pomiary jakości 14
1.2.4. Koszty jakości w strategii marketingowej 15
1.3. Proces i struktura świadczenia usług 16
1.4. Specyfika marketingu i kwestia jakości 22
1.4.1. Orientacja na klienta kluczowego w firmie 28
ROZDZIAŁ II. ROLA JAKOŚCI W MARKETINGOWEJ STRATEGII ROZWOJU FIRMY HEWLETT PACKARD POLSKA 34
2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 34
2.2. Misja firmy 41
2.3. Jakość personelu, usług 45
2.4. Zarządzanie firmą w jej otoczeniu konkurencyjnym 52
2.5. Rozwój firmy na podstawie strategii 57
ROZDZIAŁ III. POPRAWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE HEWLETT PACKARD POLSKA 62
3.1. Udoskonalenie procesów 62
3.2. Rozwój personelu 75
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 84
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS RYSUNKÓW 88