Plan zarządzania nieruchomością mieszkalno–użytkową

I. WSTĘP    2
1.1. Cele i oczekiwania właściciela    2
2. Podstawy prawne procesu zarządzania nieruchomościami    4
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI    6
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela    6
2.2. Lokalizacja ogólna    8
2.3. Lokalizacja szczegółowa    10
2.4. Opis i stan techniczny budynku    11
2.5. Charakterystyka nieruchomości    16
2.6. Zawartość dokumentacji technicznej    17
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości.    18
2.8. Określenie potrzeb remontowych.    18
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością    19
2.10. Podsumowanie i wnioski.    20
III. ANALIZA LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI.    23
3.1. Ogólna charakterystyka rynku lokalnego    23
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania    25
3.3. Konkurencyjne nieruchomości    29
3.4. Podsumowanie i wnioski    31
IV . BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA    33
4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości    33
4.2. Możliwości zwiększania przychodów oraz zmniejszenia kosztów    37
4.3. Określenie wartości nieruchomości i możliwości jej zmiany    38
4.4. Ustalenie stopy dyskonta    39
4.5. Podsumowanie i wnioski    40
5. ANALIZA STRATEGICZNA    41
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości    41
5.2. Określenie wariantów postępowania    42
6. Analiza przyjętych wariantów rozwiązań    45
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA    46
6.1. Charakterystyka przyjętych wariantów rozwiązań    46
6.3. Analiza porównawcza ze wskazaniem wariantu optymalnego    49
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ    51
VIII. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI    52