Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Wstęp    2
Rozdział I.  Ubezpieczenia- ujęcie definicyjne    4
1. Geneza ubezpieczeń    4
2. Pojęcie, klasyfikacja i cechy ubezpieczenia    16
Rozdział II. Ubezpieczenia finansowe    24
1. Istota ubezpieczeń finansowych    24
2. Podstawowe rodzaje ubezpieczeń finansowych    26
3. Ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego    29
Rozdział III. Rynek ubezpieczeń finansowych    32
1. Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego    32
1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia    36
1. Firmy i warunki ubezpieczeń kredytu kupieckiego    38
Zakończenie    46
Bibliografia    48