Publiczny obrót papierami wartościowymi

WSTĘP    6
ROZDZIAŁ I. GENEZA i UWARUNKOWANIA ROZWOJU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POLSCE.    8
1.1. ISTOTA RYNKU KAPITAŁOWEGO.    8
1.1.1 Opis działania rynku kapitałowego    8
1.1.2 Rodzaje ryzyka występujące na rynku kapitałowym    13
1.1.3 Instytucje rynku kapitałowego.    15
1.2  FUNKCJE RYNKU KAPITAŁOWEGO    19
1.3. TRENDY ŚWIATOWE NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH.    22
1.4 POWSTANIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE    28
1.4.1 Historia Giełdy.    28
1.4.2 Władze Giełdy.    34
1.4.3. Członkowie Giełdy.    37
ROZDZIAŁ II. FUNKCJONOWANIE GPW W WARSZAWIE.    46
2.1. PAPIERY WARTOŚCIOWE NOTOWANE NA GIEŁDZIE.    46
2.1.1   AKCJE    48
2.1.2 OBLIGACJE    51
2.1.3 OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA    53
2.1.4 CERTYFIKATY INWESTYCYJNE    54
2.1.5 WARRANTY    56
2.1.6. KONTRAKTY TERMINOWE.    57
ROZDZIAŁ III. SEGMENTACJA RYNKU I JEJ KONSEKWENCJE    60
3.1 RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY    60
3.2 RYNEK PUBLICZNY i NIEPUBLICZNY    63
3.3 RYNEK GIEŁDOWY i POZAGIEŁDOWY.    65
ROZDZIAŁ IV. ANALIZA KURSU AKCJI NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI KGHM S.A. ORAZ CZYNNIKI GO KSZTAŁTUJĄCE NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT.    69
4.1.Podstawowe informacje oraz zakres działalności przedsiębiorstwa.    69
4.2 Trend wzrostowy na przełomie lat 2005 oraz 2006    72
4.3 Uzasadnienie wyceny akcji przedsiębiorstwa  na przestrzeni 2008 roku    76
Zakończenie    78
LITERATURA    81
CZASOPISMA    82
AKTY PRAWNE    82
STRONY INTERNETOWE    82
SPIS RYSUNKÓW    84
SPIS TABEL    85