Perspektywy rozwoju wielobranżowego przedsiębiorstwa

Wstęp 2
Rozdział I. Problemy decyzyjne i ograniczenia rozwoju firm transportowych 4
1. Rola, własność oraz wielkość firm transportowych 4
2. Ograniczenie w rozwoju małych firm – niepewność i ryzyko transportowych 8
3. Zagrożenie zewnętrzne i wewnętrzne wobec firm transportowych 13
4. Sytuacja, tendencje zmian w małych firmach transportowych 19
Rozdział II. Czynniki, które ograniczają i hamują rozwój firm transportowych 23
1. Przedsiębiorstwo transportowe w okresie wzrostu gospodarczego 23
2. Przyczyny zagrożenia środowiska przyrodniczego i sposoby zapobiegania 33
3. Liberalizacja i deregulacja w polskim prawie 37
Rozdział III. Charakterystyka Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „DĄBROWA” 43
1. Powstanie i rozwój Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „DĄBROWA” 43
2. Efektywność pracy 46
3. Dokumentacja i koszty 47
4. Analiza dynamiki i struktury kosztów własnych 50
Zakończenie 58
Bibliografia 59
Spis tabel 62
Spis rysunków 63