Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie

STRESZCZENIE 2

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I. ORGANIZACJA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 7
1.1. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa 7
1.2. Istota zarządzania finansami firmy 13
1.3. Kapitał i wartości rzeczowe 19

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY DECYZJI FINANSOWYCH FIRMY 27
2.1. Wartość i czas 27
2.2. Teoria portfolio 35
2.3. Stopa procentowa 37
2.4. Znaczenie analizy finansowej 42

ROZDZIAŁ III. ISTOTA I ROLA PLANOWANIA FINANSOWEGO W PRAKTYCE 47
3.1. Planowanie zysku 47
3.2. Technika Budżetowa 50
3.3. Planowanie ośrodków odpowiedzialności 53
3.4. Planowanie strategiczne 56
3.5. Plan kasowy i plan zapotrzebowania na kapitał 58

ZAKOŃCZENIE 69

BIBLIOGRAFIA 71

SPIS TABEL 73

SPIS RYSUNKÓW 74