Oddziaływanie Banku Centralnego na banki komercyjne

Wstęp 5
Rozdział pierwszy Polityka pieniężna jako jedno z narzędzi polityki gospodarczej 7
1.1. Powstanie polityki pieniężnej 7
1.2. Aktywna i pasywna polityka pieniężno-kredytowa 9
1.3. Cele i instrumenty polityki pieniężnej 13
Rozdział drugi Bank centralny w gospodarce rynkowej 27
2.1. Geneza i funkcje banku centralnego 27
2.2. Prawne podstawy działania banków centralnych 33
2.3. Czynności bankowe 34
2.4. Instrumenty pieniężne NBP 36
Rozdział trzeci Banki komercyjne 41
3.1. Geneza banku komercyjnego 41
3.2. Wynik finansowy 44
3.3. Redystrybucja kredytów 46
3.4. Banki komercyjne w Polsce 49
Rozdział czwarty Oddziaływanie Banku Centralnego na działalność banków komercyjnych 54
4.1. Rola Banku Centralnego 54
4.2. Konkurencja między bankami 55
4.3. Udzielanie pożyczek gotówkowych dla ludności przez BPH S.A. w Piasecznie 66
4.3.1. Kredyt budowlany 66
4.3.2. Kredyt remontowy 68
4.3.3. Kredyt hipoteczny 70
4.3.4. Kredyt pomostowy 71
4.3.5. Pożyczka hipoteczna 73
4.3.6. Kredyt samochodowy 74
4.3.7. Kredyt ratalny 76
4.3.8. Pożyczka bezgotówkowa 77
4.3.9. Pożyczka gotówkowa 78
4.3.10. Pożyczka edukacyjna 79
4.3.11. Pożyczka studencka 81
Zakończenie 85
Bibliografia 86
Spis rysunków i wykresów 88
Spis tabel 89