Nowe tendencje na rynku usług leasingowych w Polsce

Wstęp 5

Rozdział I Leasing jako usługa finansowa 7
1.1. Powstanie i rozwój leasingu 7
1.1.1. Geneza leasingu 8
1.1.2. Ekspansja leasingu na świecie 11
1.2. Charakterystyka leasingu 12
1.2.1. Istota leasingu 13
1.2.2. Klasyfikacja leasingu 17
1.2.3. Leasing na tle innych źródeł finansowania 23

Rozdział II Uwarunkowania rozwoju leasingu w Polsce 30
2.1. Prawne podstawy rozwoju leasingu w Polsce 30
2.1.1. Regulacje, definicje, istota 30
2.1.2. Umowa leasingu 32
2.2. Preferencje podatkowe a rozwój leasingu 39
2.2.1. Ulgi inwestycyjne 39
2.2.2. Specjalizacja jako czynnik dynamicznego rozwoju usług leasingowych 47
2.3. Rozkwit leasingu w Polsce 49
2.3.1. Geneza transakcji leasingowych w Polsce 49
2.3.2. Wartość, dynamika i struktura rynku usług leasingowych 50
2.3.3. Firmy leasingowe na polskim rynku 53

Rozdział III Analiza rynku transakcji leasingowych w Polsce 58
3.1. Struktura branżowa leasingu 58
3.2. Wyniki leasingu ruchomości w 2006 roku 62
3.3. Liderzy rynku leasingu ruchomości 64
3.4. Rynek leasingu ruchomości w 2007 r. 67

Zakończenie 69

Bibliografia 72

Spis wykresów 78