Leasing w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. Ogólne zagadnienia dotyczące leasingu 4
1.1. Geneza leasingu w Polsce 4
1.2. Pojęcie i klasyfikacja leasingu 11
1.3. Warunki i elementy zawieranych umów 22

ROZDZIAŁ II. Regulacje prawne dotyczące leasingu 28
2.1. Definicja leasingu w Kodeksie cywilnym 28
2.2. Leasing w świetle ustawy o rachunkowości 31
2.3. Leasing w ustawie o podatku dochodowym 39
2.4. Opodatkowanie leasingu podatkiem VAT 42

ROZDZIAŁ III. Ujęcie leasingu w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego 45
3.1. Umowy leasingowe 45
3.2. Zasady ewidencji operacji gospodarczych związanych z leasingiem 47
3.3. Wpływ różnic między bilansową a podatkową wyceną transakcji na wynik finansowy 49

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis tabel, rysunków i schematów 60

Załączniki 61