Motywowanie pracowników jako czynnik wpływający na wydajność pracy na przykładzie Poczty Polskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Charakterystyka Poczty Polskiej 4
1.1. Charakterystyka firmy 4
1.2. Struktura organizacyjna i zarządzanie 8
1.3. Sprzedaż i marketing 13
1.4. Majątek trwały 15
1.5. Zatrudnienie 17
1.6. Sytuacja ekonomiczna 18

Rozdział II. Wydajność pracy a motywacja 21
2.1. Potencjał ludzki przedsiębiorstwa a warunki pracy i kultura organizacyjna 21
2.2. Motywowanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 26
2.2.1. Narzędzia motywowania i ich klasyfikacja 28
2.2.2. Pozaekonomiczne narzędzia motywowania 30
2.3. Kształtowanie motywacji a efektywność pracy 32

Rozdział III. Motywacja pracowników Poczty Polskiej 40
3.1. Polityka personalna 40
3.2. System motywacyjny 42
3.2.1. System wynagrodzeń 43
3.2.2. System szkoleń 48
3.3. Podsumowanie 49
3.4. Wytyczne w strategii zarządzania personelem w Poczcie Polskiej 50

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel 63
Spis rysunków 64
Spis schematów 65