Manipulacja polityczna i jej zastosowanie w kampaniach prezydenckich

Wstęp 2

Rozdział I. Manipulacja jako metoda sterowania społecznego 4
1.1. Definicja i specyfika manipulacji 4
1.2. Manipulacja – stały element gry politycznej 6
1.3. Inne formy nacisku społecznego 14

Rozdział II. Manipulowanie treścią i sposobem przekazywania informacji 24
2.1. Czynniki oddziaływania kandydatów na obywateli 24
2.2. Manipulacyjne wykorzystanie emocji w oddziaływaniu politycznym 30
2.3. Mass media – ośrodkiem upowszechniania manipulacji wobec ludzi 39

Rozdział III. Analiza kampanii politycznej w wyborach prezydenckich 2005 roku 45
3.1. Cechy polskiej kampanii prezydenckiej 45
3.2. Wybory prezydenckie 2005 w świetle mediów i sondaży 46
3.2.1. Sylwetki kandydatów wodzących i ich programy wyborcze 46
3.2.2. Wpływ Kampanii Prezydenckiej 2005 na społeczeństwo oraz wyniki sondaży 51
3.3. Elementy manipulacji politycznej w kampanii prezydenckiej 2005 61

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków 72
Spis tabel 73