Metody oddziaływania polityków na obywateli

Wstęp

Rozdział 1. Dyskurs polityczny jako struktura
1.1. Język polityki
1.2. Dyskurs polityczny
1.3. „Korupcja” dyskursu politycznego

Rozdział 2. Czynniki oddziaływania polityków na obywateli
2.1. Wygląd zewnętrzny
2.2. Przemówienia
2.3. Środki retoryczne
2.4. Wywiad
2.5. Spot telewizyjny
2.6. Od drzwi do drzwi – kontakt bezpośredni
2.7.Slogan, hasło wyborcze
2.8. Plakat wyborczy
2.9. Ulotka wyborcza
2.10. Logo
2.11. Gadżety wyborcze
2.12. Internet – kampania w Sieci

Rozdział 3. Manipulacja jako forma nacisku
3.1. Istota manipulacji
3.2. Sterowanie – opór i nacisk
3.3. Różnice i podobieństwa form nacisku

Rozdział 4. Cechy osobowościowe jako czynniki manipulacji
4.1 Emisja i barwa głosu
4.2 Mimika
4.3 Ubiór
4.4 Gestykulacja (język ciała)

Rozdział 5. Okoliczności i rytuały jako komponenty oddziaływań manipulacyjnych
5.1 Miejsce manipulacji
5.2 Symbolika
5.3 Audytorium
5.4 Czas

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków