Małe przedsiębiorstwa rodzinne na przykładzie cukierni

Wstęp 2

Rozdział I. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na świecie 4
1.1. Pojęcie małego i średniego przedsiębiorstwa 4
1.2. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw 8
1.3. Rola i znaczenie małego i średniego przedsiębiorstwa w gospodarce 17

Rozdział II. Firma rodzinna i jej kultura organizacyjna 21
2.1. Firma jako system społeczny 21
2.2. Kultura a działalność firm rodzinnych 25
2.3. Komunikacja w firmie 30

Rozdział III. Funkcjonowanie rodzinnego przedsiębiorstwa na przykładzie cukierni A. Cieślikowski & M. Trojanowski 37
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 37
3.2. Powstanie, wzrost i rozwój firmy 39
3.3. Analiza działalności firmy 39
3.4. Kierownictwo i personel firmy 42
3.5. Relacje interpersonalne między członkami rodziny w firmie 43

Załączniki 45
Zakończenie 48
Bibliografia 50
Spis rysunków i tabel 53