Leasing w prawie bilansowym i podatkowym

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka i zakres leasingu 5
1.1. Pojęcie leasingu 5
1.2. Klasyfikacje leasingu 9
1.2.1. Leasing operacyjny i finansowy 9
1.2.2. Leasing bezpośredni a leasing pośredni 12
1.2.3. Klasyfikacja pod kątem waluty oraz oprocentowania umowy leasingu 14
1.2.4. Leasing krajowy a międzynarodowy 15
1.2.5. Inne rodzaje leasingu 16
1.3. Charakter umowy leasingu 17
Rozdział II. Leasing w prawie bilansowym 25
2.1. Zakres uregulowań prawnych 25
2.2. Pojęcie leasingu 27
2.3. Leasing operacyjny 30
2.3.1. Charakterystyka leasingu operacyjnego 30
2.3.2. Ewidencja leasingu operacyjnego 32
2.4. Leasing finansowy 35
2.4.1. Charakterystyka leasingu finansowego 35
2.4.2. Ewidencja leasingu finansowego 37
Rozdział III. Leasing w prawie podatkowym 43
3.1. Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb podatkowych 43
3.2. Leasing a podatek dochodowy 54
3.3. Leasing a podatek VAT 64
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel 85
Załącznik 86