Internet w marketingu na przykładzie firmy Onet S.A.

Streszczenie 2
Wstęp 3

Rozdział I. Istota marketingu internetowego 5
1.1. Podstawowe zagadnienia związane z Internetem oraz marketingiem – podstawowe pojęcia 5
1.1.1. Pojęcie Internetu 5
1.1.2. Pojęcie e-marketingu 10
1.1.3. Technologie internetowe wykorzystywane w marketingu 11
1.1.4. Marketing tradycyjny i marketing relacji 18
1.1.5. Etyczne i prawne aspekty wykorzystania Internetu 20
1.2. Strategie marketingu w Internecie 23
1.2.1. Promocja – obecność – transakcja 23
1.3. Najpopularniejsze formy marketingu w Internecie 24
1.3.1. Promocja 24
1.3.2. Kształtowanie produktu i polityka cenowa 26
1.4. Dostosowywanie kampanii marketingowych do poszczególnych użytkowników Internetu 27

Rozdział II. Identyfikacja Spółki Onet S.A. 30
2.1. Spółka Onet S.A. 30
2.1.1. Powstanie firmy 30
2.1.2. Struktura 32
2.1.3. Działalność i oferty firmy 33
2.2. Pozycja rynkowa 39
2.2.1. Pozycja na rynku 39
2.2.2. Klienci 40
2.3. Analiza na podstawie działań konkurencji 40

Rozdział III. Marketing internetowy w portalu Onet 45
3.1. Koncepcja kampanii promocyjnej z wykorzystaniem Internetu 45
3.1.1. Reklama w portalu Onet 45
3.1.2. Organizacja marketingu w Internecie 56
3.2. Skuteczność promocji i reklamy w Internecie 61
3.3. Wdrożenie strategii marketingowej 62

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków i zdjęć 68