Leasing w prawie bilansowym i podatkowym np. przedsiębiorstwa przemysłowego

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. Ogólne zagadnienia dotyczące leasingu 4
1.1. Geneza leasingu w Polsce 4
1.2. Pojęcie i klasyfikacja leasingu 11
1.3. Warunki i elementy zawieranych umów 22

ROZDZIAŁ II. Regulacje prawne dotyczące leasingu 29
2.1. Definicja leasingu w Kodeksie cywilnym 29
2.2. Leasing w świetle ustawy o rachunkowości 32
2.3. Leasing w ustawie o podatku dochodowym 40
2.4. Opodatkowanie leasingu podatkiem VAT 43

ROZDZIAŁ III. Ujęcie leasingu w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego 46
3.1. Umowy leasingowe 46
3.2. Zasady ewidencji operacji gospodarczych związanych z leasingiem 48
3.3. Wpływ różnic między bilansową a podatkową wyceną transakcji na wynik finansowy 50

Zakończenie 55

Bibliografia 57

Spis tabel, rysunków i schematów 61

Załączniki 62