Menedżer to stanowisko czy zawód

Wstęp 2

Rozdział 1. Miejsce menedżera w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie i geneza zawodu menedżera 4
1.2. Rola i znaczenie menedżera w przedsiębiorstwie 8
1.3. Wizerunek skutecznego menedżera 13
1.4. Kierowanie ludźmi w przedsiębiorstwie 16
1.5. Źródła pozyskiwania menedżerów 20

Rozdział 2. Cechy i umiejętności współczesnego menedżera 22
2.1. Zakres zadań i ról menedżera 22
2.2. Kierowanie zespołem 28
2.3. Umiejętności (kierownicze) menedżerskie 29
2.4. Style kierowania 38

Rozdział 3. Funkcje menedżera w przedsiębiorstwie 43
3.1. Przesłanki kształtujące cechy menadżera przyszłości 43
3.2. Techniki kierowania pracownikami 47
3.3. Zdolności zarządzania przez menadżerów 52
3.4. Funkcja i style zarządzania 56

Wnioski 64
Bibliografia 66
Spis rysunków 70
Spis tabel 71