Leasing jako sposób pozyskania środków produkcji

Wstęp 3
Rozdział I. Środki produkcji w przedsiębiorstwie produkcyjnym 6
1.1. Produkcja i przebieg procesów produkcyjnych 6
1.1.1. Proces produkcyjny i jego struktura 8
1.1.2. Techniczne i organizacyjne przygotowanie procesu produkcyjnego 12
1.2. Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie 16
1.3. Wdrażanie nowych technologii produkcyjnych 25
1.4. Sposoby finansowania inwestycji w środki produkcji 29
Rozdział II. Definicja leasingu i jego rodzaje 39
2.1. Istota pojęcia leasingu 39
2.2. Rodzaje leasingu 40
2.2.1. Leasing operacyjny a finansowy 40
2.2.2. Leasing bezpośredni a pośredni 41
2.2.3. Inne klasyfikacje leasingu 42
2.3. Aspekty prawno – podatkowe leasingu 53
Rozdział III. Specyfika leasingu 56
3.1. Rozwój transakcji leasingowych 56
3.2. Schemat transakcji leasingu 59
3.3. Leasing w Polsce 60
3.4. Prognoza rozwoju rynku leasingowego 61
Zakończenie 69
Bibliografia 70
Spis tabel i rysunków 74