Logistyka jako nauka stosowana

Wstęp

Rozdział I. Pojecie i przesłanki rozwoju logistyki
1. Ocena teoretycznych koncepcji logistyki
2. Etapy i kierunki rozwoju logistyki
3. Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki

Rozdział II. Nowoczesna koncepcja logistyki
1. Istota nowoczesnej koncepcji logistyki
2. Zasadnicze aspekty nowoczesnej logistyki
2.1. Logistyka a dystrybucja towarów
2.2. Logistyka a system]
2.3. Logistyka a zarządzanie przedsiębiorstwem
2.4. Logistyka a marketing
2.5. Logistyka a efektywność działania
3. Zasady nowoczesnej koncepcji logistyki

Rozdział III. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie
1. Koncepcje i zasady kształtowania organizacji logistyki w przedsiębiorstwie
2. Czynniki wpływające na organizacje logistyki w przedsiębiorstwie
3. Formy organizacyjne logistyki w przedsiębiorstwie
3.1. Logistyka w funkcjonalnej strukturze organizacji
3.2. Logistyka w dywizjonalnej strukturze organizacji
3.3. Logistyka w macierzowej strukturze organizacji
4. Logistyka w strukturze przedsiębiorstw zachodnich

Zakończenie
Spis treści
Bibliografia