Leasing jako alternatywne źródło finansowania działalności gospodarczej

Wstęp
Rozdział I. Źródła finansowania działalności gospodarczej
1. Źródła pozyskiwania kapitału
2. Własne źródła finansowania
3. Obce źródła finansowania
Rozdział II. Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej
1. Pojęcie i przedmiot leasingu
2. Rodzaje leasingu
3. Umowa leasingu
4. Regulacja leasingu w prawie podatkowym
5. Księgowe ujęcie transakcji leasingowych
Rozdział III. Analiza porównawcza sposobów finansowania
1. Zalety i wady leasingu w stosunku do kredytu
2. Porównanie opłacalności leasingu z kredytem.
Rozdział IV. Rynek usług leasingowych w Polsce oraz projekty zmian w ustawach dotyczących transakcji leasingowych
1. Rynek usług leasingowych w Polsce.
2. Projekty zmian w ustawach dotyczących transakcji leasingowych
Wnioski
Bibliografia
Akty normatywne
Spis tabel
Spis rysunków
Spis schematów
Spis wykresów
Załączniki