Lobbing – sztuka wywierania wpływu

Wstęp 2
Rozdział 1. Lobbing – pochodzenie pojęcia i ewolucja jego znaczenia. 4
1.1. Definicje lobbingu. 4
1.2. Lobbing jako element życia politycznego. 6
1.3. Zadania lobbingu. 9
1.4. Strategie i techniki lobbingu. 12
Rozdział 2. Regulacje prawne lobbingu na świecie. 18
2.1. Amerykańskie wzory lobbingu. 18
2.2. Lobbing w Unii Europejskiej. 23
Rozdział 3. Etyka lobbingu. 30
3.1. Etyka parlamentarna w Senacie USA. 30
3.2. Regulacje środowiskowe w Europie. 32
3.3. Etyka w polskim parlamencie. 33
Rozdział 4. Sztuka lobbingu. 42
4.1. Określanie priorytetów oraz uzgadnianie wspólnych działań. 42
4.2. Przygotowania do działania. 45
4.3. Docelowy adresat kampanii lobbystycznej. 48
4.4. Integracja narzędzi, którymi posługuje się lobbysta. 58
Zakończenie 64
Bibliografia 66