Leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji np. firmy BEL Leasing

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcie i zastosowanie leasingu. 4
1.1. Definicja leasingu. 4
1.2. Powstanie leasingu. 9
1.3. Formy leasingu. 11
1.3.1. Leasing bezpośredni i pośredni 11
1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy 14
1.3.3. Inne klasyfikacje leasingu. 16
Rozdział 2. Leasing w rachunkowości 26
2.1. Księgowanie leasingu. 26
2.2. Leasing w prawie podatkowym 34
2.3. Leasing a inne umowy prawa cywilnego i bankowego. 36
2.3.1. Leasing a najem. 36
2.3.2. Leasing a dzierżawa. 37
2.4. Leasing w świetle przepisów o podatku dochodowym. 38
2.5. Leasing w świetle podatku od towarów i usługi. 40
2.6. Problemy z ustaleniem obowiązku podatkowego VAT przy leasingu kapitałowym. 42
2.7. Inne problemy podatkowe związane z leasingiem. 51
Rozdział 3. Procedury leasingu na przykładzie przedsiębiorstwa BEL Leasing. 56
3.1. Charakterystyka BEL Leasing. 56
3.2. Warunki leasingu w BEL Leasing. 60
3.3. Studium przypadku. 65
Rozdział 4. Leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji. 72
4.1. Operacje bankowe. 72
4.2. Porównanie leasingu z kredytem bankowym. 77
4.3. Ocena opłacalności leasingu w porównaniu z zakupem majątku sfinansowanym kredytem. 78
4.4. Zalety i wady leasingu. 80
Zakończenie 83
Bibliografia 85