Kształtowanie postawy moralnej dziecka przedszkolnego

Wstęp 3

Rozdział I Postawa moralna dziecka przedszkolnego 5
1.1 Definicje postaw 5
1.2 Etapy kształtowania postaw 12
1.3 Czynniki wpływające na postawę moralna dziecka 18

Rozdział II Rola przedszkola w rozwoju i wychowaniu dziecka 25
2.1 Program wychowawczy przedszkola 25
2.2 Rola nauczyciela w kształtowaniu postawy moralnej dziecka 31
2.3 Współpraca przedszkola z domem rodzinnym 34

Rozdział III Projekt zajęć związanych z kształtowaniem postawy moralnej 40
3.1. Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej 40
3.1.1. Istota organizacji i planowania 40
3.1.2. Warunki skutecznego planowania 42
3.1.3. Skuteczność procesu dydaktycznego 44
3.1.4. Konspekt zajęć 46
3.2. Wybrane metody edukacji przedszkolnej 55
3.2.1. Metody oparte na słowie 55
3.2.2. Metody problemowe 57
3.2.3. Metody praktyczne 61
3.4. Projekt zajęć przedszkolnych 63

Zakończenie 76

Bibliografia 78

Spis tabel 81