Przestępczość ubezpieczeniowa na przykładzie ubezpieczeń majątkowych

Wstęp
Rozdział 1. Ochrona rynku ubezpieczeniowego
1.1. Ekonomiczna ochrona rynku ubezpieczeniowego
1.2. Administracyjna ochrona rynku ubezpieczeniowego
1.3. Prawnokarna ochrona rynku ubezpieczeniowego
Rozdział 2. Charakterystyka przestępstw ubezpieczeniowych w Polsce
2.1. Pojęcie przestępstwa ubezpieczeniowego
2.2. Typy przestępstw ubezpieczeniowych
2.3. Sprawcy przestępstw ubezpieczeniowych
Rozdział 3. Mechanizmy przestępczej działalności ubezpieczeniowej oraz sposoby przeciwdziałania im.
3.1. Wyłudzenia odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych
3.1.1. Wyłudzenia odszkodowań przy wykorzystaniu lub upozorowaniu wypadku samochodowego.
3.1.2. Wyłudzenia odszkodowań za szkody powstałe przed zawarciem umowy ubezpieczenia pojazdu.
3.1.3. Wyłudzenia odszkodowań za upozorowane kradzieże pojazdów.
3.1.4. Wyłudzenia odszkodowań za naprawy uszkodzonych pojazdów.
3.2. Wyłudzenia odszkodowań związane z ubezpieczeniami mienia od ognia.
3.3. Wyłudzenia odszkodowań za upozorowane kradzieże
3.4. Pracownicze zagarnięcia na szkodę zakładów ubezpieczeń
3.5. Wyłudzenia odszkodowań związanych z ubezpieczeniami umów ratalnych i leasingowych.
3.6. Inne wyłudzenia związane z ubezpieczeniami.
3.6.1. Wyłudzenia w ubezpieczeniach życiowych, następstw nieszczęśliwych wypadków i rentowych.
Rozdział 4. Przestępczość ubezpieczeniowa w Polsce i na świecie
4.1. Skala zjawiska na świecie i w Polsce
4.2. Ekonomiczne skutki przestępstw ubezpieczeniowych
4.3. Środki zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej
4.3.1. Środki ekonomiczne
4.3.2. Środki prawne
4.4. Zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków