Kredyt hipoteczny jako produkt bankowy

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1

Kredyt hipoteczny jako forma finansowania nabycia nieruchomości

1.1 Pojęcie kredytu hipotecznego

1.2 Zapotrzebowanie na kredyt hipoteczny

1.3 Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

1.4 Sekurytyzacja kredytu hipotecznego

1.4 Organizacja kredytu hipotecznego

ROZDZIAŁ 2

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce

2.1 Charakterystyka banków hipotecznych

2.2 Oferta banków hipotecznych

2.3 Perspektywy rozwoju banków hipotecznych

ROZDZIAŁ 3

Kredyt hipoteczny jako produkt Banku X i Y

3.1 Charakterystyka działalności banków

3.2 Oferta kredytów hipotecznych

3.3 Analiza porównawcza atrakcyjności ofert

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS AKTÓW PRAWNYCH