Kopalnia Soli Wieliczka jako marka turystyczna

Wstęp 2
Rozdział 1. Wizerunek marki 4
1.1.Definicja, istota i funkcja marki 4
1.2.Tożsamość i znaczenie marki 11
1.3.Marka w turystyce 13
1.4.Marka narodowa 16
1.4.1.Kraje jako marki 19
1.4.2.Siła marki narodowej 21
Rozdział 2. Wieliczka jako „atrakcja turystyczna” 23
2.1.Zarys historii turystyki Kopalni Soli Wieliczka 23
2.1.1.Od średniowiecza do czasów austriackich… 25
2.1.2.Zarząd austriacki… 27
2.2.Wiek XX i dzień dzisiejszy 28
Rozdział 3. Strategia kształtowania wizerunku marki turystycznej „Wieliczki” 33
3.1.Organizacja Kopalni Soli Wieliczka 33
3.2.Produkty turystyczne Wieliczki i ich wizerunek rynkowy 37
3.3.Organizacja marketingowa przedsiębiorstwa 41
3.4.Organizacja Public Relations 45
3.5.Udział w światowych wystawach 51
3.6.Współpraca z turystycznymi obiektami w Europie 52
Podsumowanie 55
Bibliografia 57
Spis tabel 60
Spis fotografii 61
Spis schematów 62
Załączniki 63