Kampanie społeczne skierowane do palaczy jako proces komunikacji

Wstęp

Rozdział 1. Istota kampanii społecznych

 1. Sposoby definiowania
 2. Rodzaje
 3. Funkcje
 4. Efektywność kampanii społecznych

Rozdział 2. Kampanie społeczne a modele komunikacji

 1. Istota i modele komunikacji
 2. Analiza przydatności modeli komunikacji w kreowaniu kampanii społecznych
 3. Wnioski

Rozdział 3. Analiza wybranych kampanii

 1. Organizatorzy kampanii jako nadawca
 2.  Treść komunikatów
 3. Formy kampanii
 4. Charakterystyka odbiorcy
 5. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków