Jarmarki i targi w powiecie sanockim

Wstęp 2

Rozdział 1. Organizacja targów i jarmarków 3
1.1. Pojęcie i geneza targów i jarmarków 3
1.2. Jarmarki i targi w Polsce wczesnofeudalnej 6
1.3. Miasta i miasteczka oraz drobny handel na Podkarpaciu w XV stuleciu 8
1.4. Jarmarki na ziemi sanockiej w średniowieczu, krótki zarys. 12

Rozdział 2. Sytuacja gospodarcza w powiecie sanockim i jego okolice w okresie Galicji. 14
2.1. Historia gospodarcza Ziemi Sanockiej 14
2.2. Aktywność handlowa mieszkańców 16

Rozdział 3. Jarmarki i targi od strony ekonomicznej i kulturowej w powiecie sanockim w XIX i XX wieku 20

Zakończenie 30
Bibliografia 31