Istota i znaczenie turystyki kwalifikowanej w Zakopanem

Wstęp 3
Rozdział I Atrakcyjność turystyczna Zakopanego w świetle literatury 5
1.1. Rys historyczny Zakopanego 10
Rozdział II Ogólna charakterystyka Zakopanego 12
2.1. Położenie geograficzne Zakopanego 12
2.2. Fauna i flora 13
2.2.1. Tatrzański Park Narodowy 19
2.3. Walory turystyczne Zakopanego 21
2.3.1. Walory krajoznawcze 22
2.3.2. Walory wypoczynkowe 25
2.3.3. Walory uzdrowiskowe 27
2.3.4. Walory specjalistyczne 27
Rozdział III Zagospodarowanie turystyczne Zakopanego umożliwiające uprawianie turystyki kwalifikowanej 29
3.1. Dostępność komunikacyjna miasta 31
3.1. Baza noclegowa 34
3.2. Baza żywieniowa 35
3.3. Punkty informacji turystycznej 36
3.4. Wypożyczalnie sprzętu i serwisy 37
3.5. Szlaki turystyczne 38
3.5.1. Szlaki piesze 39
3.5.2. Szlaki rowerowe 41
3.5.3. Szlaki narciarskie 42
3.5.4. Szlaki kajakowe 43
3.5.5. Szlaki konne 44
3.5.6. Inne formy 44
3.6. Dostępność kadry instruktorskiej 45
Rozdział IV Ocena możliwości podejmowania różnych form turystyki kwalifikowanej przez turystów przyjeżdżających do Zakopanego w świetle przeprowadzonych badań własnych 50
Rozdział V Omówienie wyników badań 60
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków 66
Spis zdjęć 67
Załącznik 68