Internetowa witryna aukcyjna „Allegro” jako przykład dobrej i bezpiecznej formy pozyskiwania dóbr

Wstęp 2
Rozdział I. Podstawowe rozwiązania i pojęcie e-commerce 3
1.1. Istota e-commerce 3
1.2. Aukcje internetowe 6
1.3. Serwisy ogłoszeniowe/reklamowe 10
1.4. Sklepy internetowe 14
1.5. Pionierzy handlu 16
1.6. Wirtualne rynki elektroniczne B2B 20
1.7. Wirtualne giełdy 21
Rozdział II. Bezpieczeństwo rozwiązań e-commerce 23
2.1. Zabezpieczenia realizowanych transakcji 23
2.1.1. Szyfrowanie i kodowanie danych oraz mechanizm działania podpisu elektronicznego 23
2.1.2. Protokół SSL i certyfikaty 28
2.2. Sposoby płatności i autoryzacji 29
2.2.1. Płatności kartami kredytowymi 29
2.2.2. Instrumenty płatnicze charakterystyczne dla Nowej Ekonomii i Internetu 31
2.2.3. Płatności regulowane z wykorzystaniem telefonów komórkowych (m-commerce) 35
Rozdział III. Internetowa witryna aukcyjna „Allegro” jako przykład dobrej i bezpiecznej formy pozyskiwania dóbr 39
3.1. Charakteryska i ewolucja „Allegro” 39
3.1.1. Rejestracja 40
3.1.2. Forma sprzedaży 40
3.2. Usługi „Allegro” 41
3.2.1. Dla sprzedających 42
3.2.2. Dla kupujących 43
3.3. Bezpieczeństwo „Allegro” 43
3.4. Podsumowanie i wnioski 46
Zakończenie 48
Bibliografia 54