Inwestycje na rynku nieruchomości

pięć podrozdziałów pracy dyplomowej

2.3. Czynniki warunkujące decyzje inwestycyjne oraz oddziaływania pomiędzy nimi 2
2.4. Strategie inwestorów 5
ROZDZIAŁ III. Ryzyko i efektywność inwestycji w nieruchomości 9
3.1. Ocena efektywności inwestycji 15
3.2. Stopa zwrotu i stopa kapitalizacji z inwestycji w nieruchomości 30
3.3. Zmiany na Polskim rynku nieruchomości spowodowane przystąpieniem do Unii Europejskiej 32