Gospodarowanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa np. PGNiG S.A.

Wstęp
Rozdział 1. Gospodarowanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa
1.1. Ewidencja i aktywów trwałych
1.2. Sposoby ustalenia wartości majątku trwałego
1.3. Amortyzacja środków trwałych
1.4. Wykorzystanie i powiększenie majątku przedsiębiorstwa
Rozdział 2. Wskaźniki oceny gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie
2.1. Ewidencja majątku
2.2. Jakościowe i ilościowe zmiany w środkach trwałych
2.3. Gospodarowanie środkami trwałymi, a wynik finansowy przedsiębiorstwa
2.4. Mierniki oceny działalności przedsiębiorstwa
Rozdział 3. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A (PGNiG S.A)
3.1. Historia przedsiębiorstwa
3.2. Struktura organizacyjna
3.3. Zatrudnienie
3.4. Przedmiot działalności
3.5. Sytuacja rynkowa
3.6. Perspektywy i strategia rozwoju działalności
Rozdział 4. Analiza i ocena gospodarowania majątkiem trwałym w Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. na podstawie rocznego sprawozdania finansowego
4.1. Ogólna charakterystyka wyników działalności w roku sprawozdawczym
4.2. Majątek trwały w strukturze majątku przedsiębiorstwa
4.3. Źródła finansowania majątku trwałego
4.4. Dynamika i struktura majątku trwałego
4.5. Czynniki zmian stanu i struktury majątku trwałego
4.6. Elementy analizy wskaźnikowej efektywności gospodarowania
4.7. Ogólna ocena gospodarowania majątku trwałego na podstawie wyników analizy
Zakończenie
Bibliografia
Spis schematów
Spis tabel