Handel wysyłkowy za pośrednictwem sieci Internet

pierwszy rozdział pracy dyplomowej – 22 strony

1. Podstawy teoretyczne i założenia praktyczne marketingowej działalności w sieci

1.1. Marketing w Internecie

1.1.1. Decyzje marketingowe w handlu wysyłkowym

1.2. Wykorzystanie Internetu w biznesie

1.2.1. Internet a promocja produktu

1.2.2. Strategie reklamowe handlu wysyłkowego w Internecie

1.3. Wpływ Internetu na rozwój firmy