Funkcjonowanie sportu w Polsce. Prawo sportowe

Wstęp    2
Rozdział I. Podstawy prawne działalności sportowej    4
1. Prawo wspólnotowe    4
1.1. Prawo wspólnotowe na terytorium RP    7
2. „Regulacje” wydawane przez organizacje sportowe    10
3. Prawo krajowe    12
3.1. Kategorie zawodników    16
Rozdział II. Status organizacyjno – prawny klubu sportowego    24
1. Status prawny klubu sportowego    24
1.1.W prawie WE    24
1.2 Status klubu sportowego w prawie krajowym    28
2. Organizacja klubów sportowych    34
Rozdział III. Status prawny sportowca jako pracownika    42
1.Regulacje prawne zatrudniania z klubach sportowych.    42
1.1.Sprawa Bosmana    43
1.2. Późniejsze sprawy    45
1.3. Sprawa Simutenkova    46
Zakończenie    61
Bibliografia    63