Samorząd powiatowy

Wstęp    2
Rozdział I. Idea i powstanie współczesnego samorządu    3
1. Historia powiatu – europejski rodowód powstania powiatu    4
2. Powiat w polskiej administracji okresu rozbiorowego    7
3. Powiat w polskiej administracji okresu po rozbiorowego    12
Rozdział II.  Powiat i jego rozwój w Polsce Odrodzonej i w okresie PRL- u    17
1. Powiat w Polsce odrodzonej.    17
2. Powiat w PRL.    26
Rozdział III.  Reforma samorządu terytorialnego    33
1.Koncepcja powiatu po 89r – spór  „o Polskę powiatową”    33
2 Ocena struktur powiatowych – ocena efektywności powiatu    41
Zakończenie    49
Bibliografia    50