Inwestowanie w nieruchomości

wstęp

Rozdział 1. Rynek nieruchomości jak miejsce inwestowania
1.1 Cechy rynku nieruchomości
1.2. Sposoby inwestowania w nieruchomości
1.3. Zalety i wady inwestowania w nieruchomości

Rozdział 2. Charakterystyka regionu łódzkiego jako rynku nieruchomości
2.1. Położenie geograficzne regionu
2.2 Sytuacja ekonomiczno-społeczna regionu
2.3. Znaczenie rynku nieruchomości w regionie łódzkim

Rozdział 3. Ocena inwestycji w nieruchomości w regionie łódzkim
3.1. Nieruchomości indywidualne (mieszkaniowe)
3.2. Nieruchomości przemysłowe
3.3 Nieruchomości specjalne

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel