Funkcjonowanie podatku VAT w UE i Polsce

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA PODATKÓW 5
1.1. Pojecie podatku i jego cechy 5
1.2. Elementy konstrukcji podatku 10
1.3. Zasady podatkowe 18
1.4. Funkcje podatków 21
1.5. Ogólna charakterystyka polskiego systemu podatkowego 25
ROZDZIAŁ II. PODATKI POŚREDNIE 31
2.1. Podatek od towarów i usług (VAT) 31
2.2. Znaczenie podatku VAT dla państwa i podatnika 38
2.3. Podatek akcyzowy 39
2.4. Podstawy prawne podatków pośrednich 45
2.4.1. Podatek od towarów i usług 45
2.4.2. Podatek akcyzowy 49
ROZDZIAŁ III. ANALIZA I OCENA FUNKCJONOWANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W WYBRANYCH KRAJACH UE 51
3.1. Rola podatków pośrednich w krajach Unii Europejskiej 51
3.2. Charakterystyka podatku VAT w wybranych krajach UE 52
3.2.1. Podatek VAT w Austrii 52
3.2.2. Podatek VAT we Francji 57
3.2.3. Podatek VAT we Włoszech 61
3.4. Analiza porównawcza 64
3.5. Wspólny system VAT w Unii Europejskiej 69
Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków i tabel 80