Funkcjonowanie podatku VAT w obrocie międzynarodowym

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Podatek od towarów i usług w europejskim systemie podatkowym 4
1.1. System opodatkowania 4
1.2. Pojęcie VAT 11
1.3. Podstawy harmonizacji i główne zasady opodatkowania podatkiem VAT 16
1.4. VAT w obrocie międzynarodowym 20
1.4.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa 21
1.4.2. Wewnątrzwspólnotowa nabycie 23
ROZDZIAŁ II. Charakterystyka firmy Abar Design 25
2.1 Powstanie i rozwój firmy 25
2.2 Specyfika działalności firmy 28
2.3 Pozycja firmy w otoczeniu 38
ROZDZIAŁ III. VAT w obrocie handlowym firmy Abar 41
3.1. Obroty handlowe firmy 41
3.2. Opodatkowanie obrotów firmy 44
3.3. Wnioski 54
ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 62